Wkrótce ukażą się kolejne książki i płyta Stefana Kisielewskiego

W roku 10. rocznicy śmierci Kisiela i 90. rocznicy jego urodzin (przypadającej 7 marca) Iskry przygotowują wznowienie jego „Dzienników” w nowej szacie graficznej z indeksem. Pierwsze wydanie tej książki rozeszło się wraz z dodrukami w rekordowym nakładzie 60 tys. egzemplarzy.

Ukaże się też książka „Ksiel przedwojenny” – wybór felietonów Stefana Kisielewskiego z lat 30., przygotowany przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, ministra kultury. Będzie ona 16. tomem „Dzieł wybranych” Stefana Ksielewskiego, które od kilku lat publikują Iskry. Wydanie aforyzmów Kisiela planuje w tym roku wydawnictwo Znak.

„Stefan Kisielewski to postać szalenie ważna dla polskiej kultury XX wieku. Jego żywotność i szerokość zainteresowań – był pisarzem, felietonistą, muzykiem, dziennikarzem – czyniła z niego prawdziwego człowieka renesansu. Stefan Kisielewski był jednym z niewielu postaci XX wieku w Polsce, które nigdy nie zmieniły zdania w kwestiach zasadniczych. Zasadnicza linia poglądów Kisiela rysuje się już w jego felietonach z przedwojennej „Polityki” Giedroyca. Kisiel był zwolennikiem polityki ambitnej , podejmującej wyzwanie rządzenia krajem, a nie tylko administrowania nim. Był też gorącym rzecznikiem autonomii kultury” – oświadczył Kazimierz Ujazdowski.

Jerzy Kisielewski, syn Stefana Kisielewskiego, podkreślił, że ważną częścią życia ojca była muzyka. „Duża część jego przedwojennej twórczości zaginęła, cała walizka utworów spłonęła podczas Powstania Warszawskiego na Smolnej 21” – powiedział.

Kilka dni przed śmiercią Kisiel oglądał w telewizji transmisję z Warszawskiej Jesieni, podczas której po raz pierwszy wykonano jego „Koncert fortepianowy”. „Wiesz, to jest taka muzyka, która chwyci może za 10, może za 15 lat” – powiedział synowi.