Wielka muzyka nie umiera

20 stycznia 2014 roku stanie się dla wszystkich miłośników muzyki klasycznej ważnym dniem w historii. Wczoraj, w wieku 80 lat, po długim zmaganiu się z chorobą, do wieczności odszedł światowej sławy dyrygent, popularyzator muzyki klasycznej, Claudio Abbado. Mimo tak wielkiego rozgłosu jaki zyskał podczas swej długoletniej działalności scenicznej, nie należał do grupy osób zabiegającej o pierwsze okładki gazet. Nawet będąc u szczytu sławy podejmował działania propagujące muzykę wśród młodzieży. Nie bez powodu ceniony w branży magazyn muzycznych Classic Voice nazwał go w 2011 jednym z najważniejszych spośród stu czołowych dyrygentów świata.

Przez wiele lat stał na stanowisku dyrektora muzycznego mediolańskiej sceny operowej La Scalla. W swoim dorobku miał także sukcesy w prowadzeniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej, Wiedeńskich czy Berlińskich Filharmoników. Liczba jego zasług w dziedzinie muzyki klasycznej jest długa i nie sposób wymienić nawet połowy ze stworzonych przez niego licznych koncertowych nagrań płytowych, które weszły na stałe do kanonu nagrań symfonicznych.

Pięknem jakie tworzył i jakiemu poświęcił całe swoje życie była muzyka.To piękno właśnie chciał uczynić motorem działań ludzi, także tych którzy wcześniej nie mięli do czynienia z muzyką kameralną. Stąd też zrodził się pomysł edukacji tych klas społecznych, których trudno spotkać na ogromnych koncertach w filharmoniach czy operze. Liczne inicjatywy społeczne i edukacyjne, których był pomysłodawcą i realizatorem sprawiły, że muzyka, którą tworzył pozostanie w sercach na zawsze.