Koncert Sinfonii Varsovia w radomskiej Katedrze

Krzysztof Penderecki nawiązał do historii wystąpień radomskich robotników w 1976 roku.

„Pierwszy raz jestem w tym ważnym w Polsce mieście o takich tradycjach. Wtedy dumnie wszyscy patrzyliśmy na to miasto. Bez Radomia prawdopodobnie nie byłoby tak szybko Gdańska. Tu się wszystko zaczęło, tu się zaczął KOR” – powiedział Penderecki.

Sinfonia Varsovia wykonała w radomskiej Katedrze trzy utwory: Arię na strunie G Jana Sebstiana Bacha, utwór Pendereckiego Sinfonietta per Archi oraz Symfonię nr 3 „Eroica” Ludwiga van Beethovena. Ten ostatni utwór, zdaniem Pendereckiego „powinien być symboliczny dla tego miasta”.

Koncertu wysłuchało około 2 tysięcy osób. Wśród słuchaczy byli m.in.: wojewoda mazowiecki, Antoni Pietkiewicz, wiceminister pracy i polityki społecznej, Elżbieta Sobótko, konsul generalny Litwy, Irena Valainjte, prezydenci kilkunastu polskich miast i radomscy biskupi.

Był to drugi dzień obchodów 600-lecia Unii Wileńsko-Radomskiej. Jubileusz zainaugurowano 4 marca mszą świętą odprawioną przez metropolitę wrocławskiego Henryka Gulbinowicza w kościele św. Kazimierza. Obchody zakończą się w niedzielę w kościele św. Jana mszą celebrowaną przez biskupa Grodna, Aleksandra Kaszkiewicza.

Unia Radomsko – Wileńsko została zapoczątkowana w Krewie w 1385 r. za zgodą polskiej królowej, Jadwigi Andygaweńskiej. Dzięki małżeństwu Jadwigi z księciem Litwy, Władysławem Jagiełłą po rozbiciu dzielnicowym powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Do zerwania układu doprowadził zarządzający Litwą książę Witold. Decyzja o wznowieniu unii zapadła w Grodnie na Boże Narodzenie 1400 r. a już 18 stycznia 1401 r. Witold zatwierdził tę umowę w Wilnie. Finalny akt jednania się obu narodów miał miejsce w Radomiu 11 marca 1401 r.